Địa chỉ liên hệ

Thông tin liên hệ:

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền

1. Trụ sở Hà Nội

tmd

2.Trụ sở Sài Gòn

ad

Các bạn không ở địa bàn Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể gửi thuốc thông qua xe khách hoặc chuyển phát nhanh.