Tag: , , ,

Tìm hiểu về chứng tê

Tìm hiểu về chứng tê

Những căn bệnh nguy hiểm thường được biểu hiện từ những dấu hiệu rất nhỏ – đó đơn giản có thể chỉ là chứng tê. Tê, theo...

Thoái hóa đốt sống cổ gây tê tay

Thoái hóa đốt sống cổ gây tê tay

Tôi đang bị thoái hóa đốt sống cổ số 6 (bên trái), đã đến BV đa khoa tỉnh chụp X quang 2 lần và điều trị bằng cách kéo cộng...