Ngồi làm việc trước màn hình vi tính của các công chức, ngồi học kéo dài