Thuốc biến đổi bệnh trong thoái hóa khớp gối

Trong đại hội của ACR/ARHP báo cáo thử nghiệm GAIT được Viện y tế quốc gia Hoa Kỳ bảo trợ, cho biết kết hợp glucosamin/chondroitin không có hiệu quả để giảm viêm khớp. Sự thật, đây là một nghiên cứu dựa theo giả thuyết giống nhau (null hypothesis) vì không chứng minh được khác biệt về hiệu quả giữa g;ucosamin/chondroitin và giả dược.Hơn nữa, glucosamin/chondroitin dùng cho thử nghiệm là thuốc bồi dưỡng (food supplements) bán ngoài thị trường, không được kiểm soát độ tinh khiết như thuốc kê đơn và hàm lượng hoạt chất trong đó.

Thuốc biến đổi bệnh trong thoái hóa khớp gối

Báo Viêm khớp do thấp đăng báo cáo nghiên cứu STOPP với 622 bệnh nhân ở Âu châu và Hoa Kỳ, tuổi 45-80, với bệnh viêm thoái hóa khớp gối, chứng minh chondroitin độ tinh khiết của thuốc kê đơn ở dạng sulfat vị trí 4 và 6, giảm đau và làm chậm lại thu hẹp khoảng hở của khớp.

Nghiên cứu này thực hiện trong 2 năm và người cầm đầu nghiên cứu là bác sĩ Andrer Kahan bệnh viện Cochin ở Paris. Nghiên cứu đánh giá 3 chỉ tiêu:

– Thu hẹp khoảng cách giữa khớp.

– Tiến triển chỗ viêm qua hình ảnh X-quang.

– Giảm đau dựa trên thang điểm đau.

Cả 3 chỉ tiêu trên đều thiên về chondroitin sulfat. Điều cần chú ý là nghiên cứu này dùng chondroitin độ tinh khiết của thuốc kê đơn, trong khi thuốc bán ngoài thị trường dưới dạng thuốc bồi dưỡng hay bổ túc dinh dưỡng, đều không dùng sản phẩm có mức độ tinh khiết này. Do đó, có thể chondroitin bán ngoài thị trường vẫn không có tác dụng.

Ngoài ra, người ta cũng nghĩ có thể có tương tác giữa 2 hoạt chất glucosamin và chondoitin, chất này ngăn cản hấp thụ chất kia, khiến hiệu quả suy giảm nhiều.

Từ viết tắt và thuật ngữ:

– Disease modifier: thuốc biến đổi bệnh.

– Degenerative osteoarthritis: bệnh viêm khớp thoái hóa.

– ACR ( American College of Rheumatology): Hội các bác sĩ chuyên khoa bệnh viêm khớp do thấp.

– ARHP (Association of Rheumatology Health Professionals): Hội nhân viên y tế trong ngành viêm khớp do thấp.

– GAIT ( Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial): Thử nghiệm can thiệp vào bệnh viêm khớp bằng glucosamin/chondroitin.

– STOPP (Study on Osteroarthritis Progression Prevention): Nghiên cứu phòng ngừa tiến hóa thoái hóa khớp.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *